Religie Namibie

Bijna negentig procent van de Namibische bevolking is christen. Ongeveer de helft daarvan zijn Lutheranen, de rest vooral rooms-katholieken die in centraal Namibië en in de geïsoleerde gebieden leven. Vele christenen verbinden hun religie met de traditionele geloofswereld van Afrika, waarin voorouderverering een belangrijke plaats inneemt.