Live Help Chat

Disclaimer

Koning Aap besteedt veel aandacht aan alle informatie op de website. Ook draagt Koning Aap zorg voor het up-to-date houden van deze informatie. Informatie mag niet zomaar gekopieërd worden, daarvoor geldt de copyright.

Over het gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld om je te informeren. Ondanks het feit dat Koning Aap zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Koning Aap niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Koning Aap in de regel niet beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Koning Aap wijst iedere aansprakelijkheid in deze dan ook van de hand. Koning Aap behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde onaangekondigd te wijzigen.

Copyright

Koning Aap en in sommige gevallen met Koning Aap samenwerkende partijen hebben en houden het copyright op alle teksten, foto’s en merken op deze website. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koning Aap, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. 

Copyright 2018 - Koning Aap - Gent