Bevolking Belize

Mexico heeft een oppervlakte van 1.972.550 km² (ongeveer 50 maal Nederland, 65 maal België) en telt ruim 105 miljoen inwoners. De bevolkingsdichtheid loopt per streek sterk uiteen. Ruim 75 procent van de bevolking leeft in de steden. De grootste en snelst groeiende stad is de hoofdstad Mexico Stad (Distrito Federal). Inclusief al zijn buitenwijken wonen er in de gehele agglomeratie ruim 22 miljoen inwoners. De dichtstbevolkte staten México met Mexico Stad, Veracruz, Jalisco en Puebla beslaan ruim 10 procent van de totale oppervlakte en er woont 40 procent van de bevolking. Een groot deel van de Mexicaanse bevolking leeft onder de armoedegrens. In de deelstaat Chiapas, waar voor het merendeel indíginas (indianen) leven, braken in 1994 onlusten uit als gevolg van de slechte economische en sociale status van deze volken. De rebellen die voor de onlusten verantwoordelijk waren, noemen zich de Zapatistas en zijn tot op heden actief. Nog steeds zijn de grote werkloosheid en de armoede op het platteland de voornaamste oorzaken van de trek naar de steden en de sterke migratie naar de Verenigde Staten. Legaal bedraagt het aantal Mexicanen dat naar de Verenigde Staten trekt ongeveer 60.000 mensen per jaar, maar het aantal illegale emigraties is een veelvoud hiervan. Meer dan de helft van de bevolking is werkzaam in de handel en dienstensector.
Ongeveer 60 procent van de bevolking bestaat uit mestizos (een vermenging van blanken en indíginas) die vooral in de steden wonen en westers gericht zijn. De indíginas (indianen) maken 30 procent van de bevolking uit. Ze hebben een achtergestelde positie vergeleken met de rest van de bevolking. Tegenwoordig zijn er nog ruim 50 indiaanse bevolkingsgroepen waaronder de Tzotzil, Tzeltzal en Chol. Ze leven vooral op het platteland waar de gezondheidszorg, het onderwijs, de huisvesting en de voedselsituatie vaak op een veel lager niveau ligt dan in de steden. Ongeveer 9 procent van de bevolking is van blanke, Spaanse afkomst; zij worden criollos genoemd. Zij zijn het meest invloedrijk in het bestuur van het land. Ongeveer 1 procent van de bevolking is van Afrikaanse of Aziatische afkomst.

Guatemala heeft een oppervlakte van 108.890 km² (2 maal Nederland, 3.5 maal België) en telt ruim 13 miljoen inwoners waarvan ruim 60 procent rechtstreeks afstamt van de oorspronkelijke Maya bevolking. Bijna 50 procent van de bevolking leeft in steden. De economische en sociale tegenstellingen in het land zijn groot. Driekwart van de bevolking leeft in armoede en kan basisbehoeften als voedsel, huisvestiging en kleding niet betalen. Zij hebben geen toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. De indiaanse bevolking bevindt zich nog steeds in een achterstandsituatie en is onderwerp van discriminatie. Bijna de helft van de bevolking is werkzaam in de landbouw. De economie van Guatemala is sterk afhankelijk van de export van koffie, suiker, bananen en kardemon.
In Guatemala leeft de grootste indianenmeerderheid van Midden- en Latijns-Amerika. Naar schatting bestaat 60 procent van de bevolking uit indíginas, diverse inheemse indiaanse groepen. Ongeveer 30 procent bestaat uit mestizos, een versmelting van het indiaanse ras en Europeanen. Voor deze niet-indiaanse, westers georiënteerde bevolking gebruikt men in Guatemala en Honduras ook de term ladinos. De rest bestaat uit blanken.

Honduras heeft een oppervlakte van 112.492 km² ( 2.5 maal Nederland, 3.5 maal Belgie ) en telt bijna 7 miljoen inwoners. Het land is nog steeds een van de minst ontwikkelde en minst geïndustrialiseerde landen van Midden-Amerika. Bananen speelden lange tijd de belangrijkste rol in de economie van Honduras. Tegenwoordig zijn naast de bananen ook koffie, garnalen, kreeften en zink belangrijke exportproducten. De economische en sociale tegenstellingen in het land zijn groot. Het grootste deel van de bevolking kan basisbehoeften zoals voedsel, huisvestiging en kleding niet betalen. Het lager onderwijs is in de laatste tien jaar verbeterd. Verplicht en gratis onderwijs voor kinderen tussen de 7 en 13 jaar heeft geleid tot een daling van het percentage analfabeten. Tegenwoordig kan ruim 75 procent van de bevolking lezen en schrijven. Ook de gezondheidszorg is verbeterd in de afgelopen jaren. De levensverwachting is gestegen van 54 jaar in de jaren zeventig tot 67 jaar in 2003.
De verkoop en het gebruik van illegale drugs hebben geleid tot enorme stijging van het aantal geweldmisdrijven vooral onder jonge mensen. Mara's zijn, vaak internationaal opererende, (jeugd-)bendes die zich met uiterlijke kenmerken als tatoeages van elkaar onderscheiden en zich schuldig maken aan overvallen, inbraken, verkrachtingen en moord. De Hondurese regering pakt de bendes hard aan.
Naar schatting bestaat 90 procent van de bevolking uit mestiezen (een vermenging van blanken en indíginas), 4 procent uit indíginas, 5 procent uit zwarten en 1 procent uit blanken.
Koning Aap en derden gebruiken cookies (en andere technieken) om de website te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken, social media aan te kunnen bieden en u op en buiten de website relevante aanbiedingen te tonen. Door gebruik te maken van de site, stemt u hiermee in. Meer lezen.