Live Help Chat

Onze filosofie & doelstellingen

Zo zien wij de toekomst van duurzaam reizen

De filosofie van Koning Aap

We blijven een reisorganisatie die reizen organiseert naar bestemmingen binnen en buiten Europa. Dat betekent dat wij – ook in de toekomst – gebruik blijven maken van internationale vluchten. Wel proberen we negatieve effecten hiervan zo veel mogelijk te beperken door non-stop vluchten te stimuleren, bestemmingen in Europa aan te bieden die per internationale trein bereikbaar zijn en ook in de bestemming zelf minder te vliegen.

Ook blijft ons streven om een gezonde winst te maken. Zonder winst hebben wij geen bestaansrecht. Dit betekent dat we regelmatig afwegingen moeten maken tussen aan de ene kant maatregelen om duurzamer te reizen en aan de andere kant commerciële overwegingen. Zo kan het uit duurzaamheidsoogpunt beter zijn om met de openbare bus van Cuzco naar Lima te reizen (Peru) i.p.v. een binnenlandse vlucht te gebruiken. De 17 uur durende nachtbus langs diepe ravijnen zal echter voor veel reizigers een stap te ver zijn. Vandaar dat wij hier de klantgerichte en dus ook commerciële afweging maken om toch een binnenlandse vlucht te gebruiken. Dit soort afwegingen moeten wij dagelijks maken waarbij een goede balans tussen duurzaamheid en commercie gevonden moet worden. Deze afwegingen willen wij transparant met jullie delen.

Wij willen de meest duurzame reisorganisatie worden van Europa (of de wereld). Vanzelfsprekend moet er geen misverstand over bestaan dat wij dit zeker nog niet zijn en nog een (lange) weg te gaan hebben. Op veel onderwerpen kunnen wij nog sterk verbeteren. Wel willen wij op korte termijn veel ingrijpende maatregelen nemen om dit doel te bereiken. Voor sommigen van jullie zullen deze stappen niet ver genoeg gaan en ook te langzaam worden doorgevoerd. Dat is niet te vermijden. Maar binnen het kader waarin wij werken en in vergelijking met andere reisorganisaties, zullen dit grote stappen zijn. Graag krijgen we ook jullie reacties om ons verder te verbeteren.

Verantwoorde doelstellingen

Koning Aap is onderdeel van Adventure Specialists B.V. - hieronder vallen ook de reismerken Shoestring en YourWay2GO. Organisatietransparantie is een belangrijk onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hieronder hebben we onze overkoepelende duurzame speerpunten op een rij gezet. Wat doen we nu en waar willen we naar toe in de toekomst? We zijn –samen met onze reizigers en lokale agentschappen– al goed op weg maar omdat het áltijd beter kan, hebben we de lat voor onszelf hoog gelegd. Onze doelstellingen hebben we opgedeeld in drie thema's (klimaat, lokaal en reisbegeleiders) en gelden voor al onze drie reismerken.

Klimaat

Justdiggit: ‘Dig in’ voor een koelere planeet
We zitten middenin een wereldwijde klimaatcrisis. Als we nu niets doen, leidt de snelle opwarming van de aarde tot onherstelbare schade aan de natuur en leefbaarheid van onze planeet. Maar gelukkig is er ook goed nieuws: we kunnen de planeet samen weer afkoelen! Daarom zijn wij de samenwerking aangegaan met Justdiggit. Zij werken aan échte oplossingen voor het klimaatprobleem, door op lokaal niveau (maar op gigantische schaal!) effectieve nature-based vergroeningstechnieken toe te passen. Het doel? Wereldwijd mensen mobiliseren om droog, gedegradeerd land weer groen te maken waardoor de natuur herstelt, de planeet afkoelt en we samen kunnen uitkijken naar een duurzame en leefbare toekomst.
 Om Justdiggit in hun missie te steunen doen wij, samen met onze zusterorganisaties Shoestring en Yourway2GO, een jaarlijkse bijdrage van € 50.000 aan een speciaal dedicated project in Tanzania. Meer weten over Justdiggit en hoe je zelf aan deze missie kan bijdragen? Kijk dan hier en dig in!Promoten van directe vluchten
Een non-stop vlucht heeft een beduidend lagere CO2-uitstoot dan een vlucht met een overstap. Daarom willen we actief stimuleren dat onze reizigers voor een non-stop vlucht kiezen. Dit doen we o.a. door onze reizigers een korting van € 100,- p.p. te geven als zij kiezen voor een alternatieve non-stop vlucht. Daarnaast bieden we meer non-stop vluchten aan.
  In 2022 willen we bereiken dat 20% van onze reizigers kiest voor een rechtstreekse vlucht. Voor 2023 streven we naar 30%.

Je reist ter plaatse zoveel mogelijk over land
Niet alleen de internationale vluchten leveren veel vervuiling op. Ook de binnenlandse vluchten dragen hieraan bij. Toch zijn er vaak goede alternatieven voorhanden zoals de trein en bus. Dit is niet mogelijk voor alle trajecten.
 Binnen Adventure Specialists B.V. hebben we het aantal binnenlandse vluchten op onze groepsreizen in 2021 met 40% verminderd ten opzichte van 2019. Bij de binnenlandse vluchten die we nog blijven aanbieden, zullen we uitleggen waarom we deze keuze hebben gemaakt.

Uitbreiden reisaanbod binnen Europa
Tot nu toe organiseren we vooral reizen buiten Europa zodat een internationale vlucht bijna onvermijdelijk wordt. Door meer reizen in Europa te ontwikkelen, bieden we onze klanten meer mogelijkheden om minder vervuilend te reizen.
 In 2021 bieden de merken van Adventure Specialists B.V. 57 verschillende reizen aan in Europa; in 2022 stijgt dit aantal tot ongeveer 65.

Gratis overnachting als je met de trein naar je Europese bestemming reist
Doordat we nu meer reizen in Europa hebben, wordt het mogelijk voor onze reizigers om per trein naar hun bestemming te reizen. Dit willen we verder stimuleren.
 Onze ambitie is dat eind 2022 minimaal 10% van onze reizigers ervoor kiest per trein naar de bestemming in Europa af te reizen (i.p.v. met het vliegtuig).

Reizigers overtuigen om met de trein naar Schiphol te gaan
De meest milieuvriendelijke wijze om naar de luchthaven te reizen is per trein.
 Onze ambitie is dat in 2022 minimaal 70% van onze reizigers ervoor kiest per trein naar de luchthaven van vertrek te reizen (i.p.v. met de auto).

Lokaal

Wereldwijd steunen wij een aantal projecten met een financiële bijdrage 
Wij kiezen ervoor om een flink aantal projecten op onze bestemmingen te steunen. Wij werken hiervoor samen met onze lokale agentschappen. Ook onze reizigers kunnen deze projecten ondersteunen.
→ Wij streven ernaar om de donaties voor onze lokale projecten samen met onze reizigers in 2022 te verdubbelen en in 2023 te verviervoudigen.

Meer aandacht voor deze goede doelen
Onze lokale projecten willen we meer aandacht gaan geven op onze websites. Zo krijgen onze reizigers een beter beeld van deze projecten. Op deze manier verwachten we meer steun te kunnen geven.
Sinds 2021 wordt er meer aandacht besteed aan deze projecten. In 2022 willen we jaarlijkse uitgebreide updates geven aan de reizigers die donaties hebben gedaan.

Excursies met een duurzaam karakter
Door lokale excursies aan te bieden, kan de plaatselijke bevolking ook profiteren van het bezoek van onze reizigers. Op deze manier komt meer geld bij hen die dit ook verdienen.
In 2022 bieden we in elke reis minimaal twee optionele excursies of suggesties aan, zodat je zelf ter plaatse je reis kan verduurzamen en je voetafdruk kan verkleinen.

Samenwerken met Travelife gecertificeerde agentschappen
Wij zijn al jaren duurzaam gecertificeerd via Travelife. Ter plaatse willen we in de toekomst alleen samenwerken met agentschappen die dezelfde normen en waarden hanteren die wij belangrijk vinden. De beste garantie hiervoor is als zij ook gecertificeerd zijn.
Op dit moment heeft 28% van onze lokale partners een duurzaamheidscertificaat. We willen dit percentage in 2022 verhogen naar 40%. Aan het einde van 2024 moeten al onze agentschappen gecertificeerd zijn.

Excursies met direct contact met dieren verbieden
Animal Welfare is onlosmakelijk verbonden met ons beleid. Reizen en dierenleed gaan immers niet samen.
Wij bieden daarom geen excursies meer aan waarbij direct contact met dieren mogelijk is. Denk hierbij aan ritjes op olifanten, het wassen van olifanten of zwemmen met dolfijnen.

Ontwikkelen van een Impact Score
Wij meten hoeveel geld van onze reizen terechtkomt bij lokale ondernemers en de lokale gemeenschap (accommodaties, restaurants en transport). Via een door onszelf ontwikkelde Local Impact Score maken wij inzichtelijk welk deel van de betalingen/uitgaven van onze reizigers uiteindelijk plaatselijk terechtkomt.
→ Sinds 2021 hebben we voor onze groepsreizen de Local Impact Score berekend. Deze scores zullen hierna jaarlijks opnieuw worden berekend.

Enkel overnachten in kleinschalige, lokale accommodaties
Onze reizigers slapen vaak in kleinschalige accommodaties. Deze accommodaties hebben meer sfeer en veel van onze uitgaven komen terecht in de lokale economie.
Het is onze ambitie om met behulp van onze lokale agentschappen in 2022 onze accommodaties onder de loep te nemen. In 2023 overnachten we waar mogelijk tijdens onze reizen alleen nog in kleinschalige hotels/accommodaties die in lokale handen zijn. Hotels van (internationale) hotelketens zullen we dan niet meer gebruiken.

Verminderen van het plasticverbruik op reis
Plastic afval wordt een steeds groter probleem. Op veel plaatsen hoopt het plastic zich op en is het afval schadelijk. Steeds meer projecten proberen deze afvalberg tegen te gaan. We streven ernaar dat onze reizigers in 2022 geen wegwerpplastic waterfles en plastic tasjes meer gebruiken tijdens hun reizen.
Dit willen we bereiken door in 2022 en 2023 alle reizigers actief van tips te blijven voorzien en door samen te werken met onze reisbegeleiders/gidsen en lokale partners.

Reisbegeleiders

Reisbegeleiders tonen je de duurzame 'hidden gems'
Reisbegeleiders spelen een grote rol tijdens onze reizen. Gelukkig waarderen onze reizigers hun bijdrage zeer. Zij worden hoog beoordeeld in onze enquêtes. Door hun centrale rol kunnen zij een grote rol spelen bij de verduurzaming van onze reizen.
→ Zij geven tips en stimuleren zo onze reizigers om lokale producten te kopen en te eten in kleine, lokale restaurants.

Reisbegeleiders opleiden zodat zij onze duurzaamheidsfilosofie aan reizigers kunnen overbrengen
Voor reisbegeleiders is een training opgezet die hen up-to-date houdt over duurzaam reizen. 100% van onze reisbegeleiders heeft deze ‘Leading the Way’-training voltooid. 
→ Tevens willen we onze ‘duurzaamheidsmodule’ - die we zelf geven tijdens trainingen – continu uitbreiden en meer actief zijn met tips richting onze reisbegeleiders.

Nederlandstalige reisbegeleiders minder heen en weer laten vliegen
Op onze reizen met Nederlandstalige reisbegeleiders is het onze ambitie om reisbegeleiders meerdere reizen achterelkaar te laten begeleiden zodat we de CO2-uitstoot per reis kunnen minimaliseren.
→ We willen het percentage Nederlandstalige reisbegeleiders dat rechtstreeks naar zijn/haar bestemming vliegt verhogen naar 70% eind 2022.