Live Help Chat

Reizen naar Kazachstan

Bevolking Kazachstan

Kazachstan telt ruim 18 miljoen inwoners. Kazachen stammen af van Turkse nomaden, die al duizend jaar het steppegebied tussen de Volga en Tian Shan domineren. Eeuwenlang trokken ze met hun paarden, kamelen, schapen en geiten door de immense grasvlakten. Door hun nomadisch bestaan hebben de Kazachen in tegenstelling tot de Tadzjieken en Oezbeken, geen geschreven literatuur. De Kazachse cultuur vindt haar oorsprong in de vertelkunst.

Bevolkingsgroepen van Kazachstan: Ongeveer 61 procent van de bevolking is etnisch Kazach. De rest bestaat uit Russen (24 procent), Oekraïners (2,6 procent), Duitsers (1,4 procent), Oezbeken (3 procent), Oeigoeren, Tartaren en 40 andere nationaliteiten. De meeste Kazachen wonen op het platteland in het arme zuiden, de Russen wonen vooral in het rijkere, geïndustrialiseerde noorden.