Fotografie Oman

Inwoners van Oman vinden het niet vanzelfsprekend dat ze door onbekenden gefotografeerd worden. Vraag daarom altijd om toestemming voordat je mensen fotografeert of filmt. Het kan soms verrassingen opleveren: een gesluierde dame die het prima vindt, terwijl een oudere man vriendelijk bedankt voor de eer. Het is niet gebruikelijk dat mensen geld vragen om gefotografeerd te worden. Het fotograferen van militaire objecten en terreinen is verboden.
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.