Live Help Chat

Reizen naar Zuid-Korea

Religie Zuid-Korea

Iets meer dan de helft van de Zuid-Koreanen is gelovig. De twee grootste geloofsovertuigingen in Zuid-Korea zijn het boeddhisme (23%) en het christendom (29%).

Boeddhisme in Zuid-Korea: Het boeddhisme kent een lange geschiedenis in Korea. Volgens de geschriften zou het in 372 na Christus via China het land binnen zijn gekomen en werd het nationale geloof tijdens de Shilla-dynastie (668-935). Duizenden tempels zijn in die tijd gebouwd. Gedurende de Yi-dynastie vanaf 1392 is het boeddhisme in de verdrukking geweest. Het confucianisme werd toen de staatsfilosofie ten koste van het boeddhisme. Later kreeg de boeddhistische leer weer voorzichtig voet aan de grond. Tegenwoordig telt Zuid-Korea ruim 7.000 tempels en zo’n 25.000 monniken. En hoewel ‘slechts’ 23 procent van de Koreanen is geregistreerd als boeddhist, zie je dat menig niet-boeddhist in al die eeuwen toch heel wat van de leer heeft overgenomen.

Christendom in Zuid-Korea: 
De grootste en nog steeds groeiende aanhang is er voor het christendom. In Seoul alleen al lichten elke avond vele honderden rode neonkruisjes op die op de nok van kerkgebouwen zijn geplaatst. Het katholieke geloof kreeg voor het eerst echt voet aan de grond in achttiende eeuw toen een Koreaanse leerling bekeerd en wel terugkeerde uit China en de eerste kerk stichtte. Maar hij kreeg niet veel aanhangers. De protestanten probeerden het een eeuw later, en met meer succes. Maar de echte doorbraak van het christendom, voor zowel de katholieken als protestanten, kwam na de Japanse bezetting (1910-1945). Tegenwoordig telt Zuid-Korea bijna 14 miljoen christenen.