Live Help Chat

Reizen naar Brazilië

Land en landschap Brazilië

Geografisch gezien is Brazilië onder te verdelen in vier stukken. Langs de vrijwel gehele 7500 kilometer lange kuststrook liggen stranden. Achter deze strook is in de zuidelijke helft van het land het grote centrale plateau, de Planato Brasileiro, met een hoogte van tussen de 500 en 1000 meter. Op het plateau liggen een aantal kleinere bergketens, waarvan sommige een hoogte hebben van 3000 meter. In het noordelijke en tevens grootste gedeelte van Brazilië bevindt zich de immens grote Amazone laagvlakte, die zich uitstrekt tot ver in Peru. In het zuidoosten ligt de Pantanal, een laagvlakte die uit bos en open gras bestaat en een rijk dierenleven kent.

Amazonegebied: In het Amazonegebied komt tien procent van alle planten en dierensoorten voor, met name veel apensoorten, papegaaien, zangvogels, slangen, tapirs en de poema. De afgelopen 25 jaar is ongeveer vijf procent van de oppervlakte van de Amazone door houtkap en bosbranden verdwenen. De laatste jaren probeert de overheid kolonisten via ecologische projecten te overtuigen om het regenwoud op een duurzame manier te bewerken.