Fooien Egypte

Het in Egypte geldende ‘voor wat hoort wat’ principe leidt ertoe dat men je tijdens je Egypte rondreis, na vrijwel elke bewezen dienst, om baksjiesj (fooi, tip) zal vragen. Sommige westerlingen vinden het vervelend om voor elke kleinigheid hun beurs te moeten trekken, maar vergeet niet dat zulke kleine bijdragen vaak een noodzakelijke aanvulling vormen op het, meestal karige, inkomen van de mensen uit de armere bevolkingsgroepen. Het is dan ook handig om ervoor te zorgen dat je altijd een flinke hoeveelheid kleine bankbiljetten (1 en 5 pond) op zak hebt.