Zoeken

Reizen naar Oezbekistan

Religie Oezbekistan

In Oezbekistan is ongeveer 90 procent moslim en 10 procent Russisch-orthodox. Van de twee grote stromingen binnen de islam, de soennieten en sjiieten, heeft de soennitische de meeste aanhang in Oezbekistan.

Vrijheid van religie in Oezbekistan
Pas na de onafhankelijkheid nam de religieuze vrijheid toe. Overal werden moskeeën en madrasa’s opgeknapt en nieuwe gebouwd. Minderheden kunnen hun Russisch-orthodoxe kerk of synagoge bezoeken. Islamitisch-fundamentalistische groeperingen, die terug willen naar een conservatieve islam zijn officieel verboden in Oezbekistan maar hebben veel aanhang in de Ferganavallei.