Live Help Chat

Reizen naar Polen

Cultuur Polen

Polen heeft vanaf de middeleeuwen de naam gehad van een tolerant land. In tegenstelling tot in vele landen in Europa vonden er geen godsdienstoorlogen plaats. Vandaar dat in de loop der eeuwen grote stromen Hugenoten, protestanten, Joden, orthodox christenen e.d. zich in Polen vestigden. Hoewel Polen in de 20ste eeuw een groot slagveld is geweest is de religieuze tolerantie gebleven. Een uitzondering vormen de Joden die met medeweten van een groot deel van de Poolse bevolking bijna compleet zijn uitgeroeid.

Gastvrijheid in Polen: Gastvrijheid staat bij veel Polen hoog in het vaandel. Daarbij geldt het gezegde: Een gast in huis, God in huis. Wie bij Polen thuis wordt uitgenodigd zal overladen worden met voedsel en drank. En het is een belediging als je dat zou weigeren. In veel Poolse gezinnen op het platteland verdwijnt het verplichte zondagsdiner nu veel jongeren naar de stad of het buitenland zijn vertrokken.

Mentaliteit van Polen: Zoals de Nederlander of Belg niet bestaat zo bestaat ook niet de Pool. Je hebt grote verschillen in mentaliteit. Mensen in het meer ontwikkelde noorden en westen zijn doorgaans opener en ruimdenkender dan de bevolking in het minder ontwikkelde zuiden en oosten. Voor veel oudere Polen op het platteland is het glas half leeg. Zij zijn geneigd om te klagen over de teloorgang van oude tradities en zekerheden. Vandaar dat de rechtse PIS partij vooral onder deze groep mensen veel aanhang heeft.

Vrouwen in Polen: Tot voor kort voldeden veel vrouwen in Polen aan het traditionele beeld van zorgzame moeder en toegewijde echtgenoot. Maar de laatste jaren vinden er veranderingen plaats in het van ouds patriarchale en conservatieve Polen. Inmiddels zijn vrouwen zelfs beter opgeleid en bekleden tal van Poolse vrouwen topposities bij de overheid en in het bedrijfsleven. Wel krijgen Poolse vrouwen voor hetzelfde werk als mannen doorgaans minder betaald.
Poolse mannen kunnen heel galant zijn naar vrouwen maar tegelijkertijd hebben ze vaak grote moeite met vrouwen die zich al te geëmancipeerd gedragen. Er is in Polen opvallend veel huiselijk geweld, waarbij drankmisbruik vaak een grote rol speelt.