Bevolking Jordanie

Jordanië heeft een oppervlakte van 89.342 km² (2,2 maal Nederland en 3 maal België) en telt officieel zo’n 6,5 miljoen inwoners, waarvan een kleine anderhalf miljoen in de hoofdstad Amman woont. In werkelijkheid is het aantal inwoners aanzienlijk groter vanwege grote stromen vluchtelingen uit Syrië, Irak en Libanon.

Bevolking van Jordanië
De Jordaanse bevolking bestaat bijna geheel uit Arabieren (98 procent), met als belangrijkste minderheidsgroepering de Circassiërs of Tsjerkessen (100.000 personen), die oorspronkelijk afkomstig zijn uit de Kaukasus. Ruim de helft van de bevolking van Jordanië is afkomstig uit door Israël bezette gebieden van Palestina. De oorspronkelijke bewoners van de Oostelijke Jordaanoever zijn voornamelijk bedoeïenen; van hen leidt echter nog maar een klein deel een nomadisch bestaan.
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.