Live Help Chat

Reizen naar India

Bevolking India

India heeft een oppervlakte van 3.287.590 km² (80 keer Nederland, 107 keer  België) en telt ruim 1,38 miljard inwoners. Ongeveer een zesde van de wereldbevolking woont in India, een derde van hen is jonger dan vijftien jaar. Ieder jaar komen er bijna net zoveel Indiërs bij als de hele Nederlandse bevolking.

Oorspronkelijke bewoners van India: Een relatief kleine groep van ongeveer 70 miljoen Indiërs leeft nog steeds in stamverband. Zij worden Adivasi’s (oorspronkelijke bewoners) genoemd. Er zijn momenteel zo’n 500 stammen die hun eigen taal spreken en hun oude gewoonten en religieuze gebruiken in ere houden. De meeste stammen leven in ontoegankelijke gebieden van India, zoals in Zuid-Bihar, West-Orissa, gedeelten van Madhya Pradesh, de Andaman-eilanden en de deelstaten in het noordoosten.

Bevolking van Ladakh: Ladakh neemt cultureel gezien een bijzondere plaats in binnen India. Met een bevolking van ongeveer 150.000 en een bevolkingsdichtheid van 1 inwoner per km² is Ladakh een van dunst bevolkte streken van India. De Ladakhi zijn cultureel nauw verwant aan de Tibetanen en hangen dezelfde vorm van lamaistisch boeddhisme aan. Hun taal, het Ladakhi, behoort tot de Tibetaanse taalgroep. De Tibetaanse cultuur is waarschijnlijk beter bewaard gebleven in Ladakh dan in Tibet zelf. Sinds het gebied in 1974 is opengesteld voor toeristen vindt er een proces van modernisering plaats. Dit is vooral zichtbaar in de hoofdstad Leh.

Bevolking van Sikkim: Sikkim is een van de meest dunbevolkte deelstaten van India met ongeveer een half miljoen inwoners die voornamelijk in het oosten en zuiden leven. De meerderheid van de inwoners is van Nepalese afkomst. De Lepcha's en de Bhutia’s zijn de belangrijkste minderheden. Daarnaast vind je er mensen afkomstig uit bijna alle Indiase deelstaten en enkele duizenden Tibetaanse vluchtelingen.
Van de Lepcha's wordt gezegd dat ze de oorspronkelijke bewoners zijn van Sikkim. Vroeger waren de meeste Lepcha's aanhangers van de Bön-religie. Hekserij en duiveluitdrijving waren erg gebruikelijk. De geesten van bergen, rivieren en wouden moesten gunstig gestemd worden en de mensen leefden dan ook harmonieus met de natuur samen. Tegenwoordig zijn ze voornamelijk boeddhist, hoewel een minderheid is bekeerd tot het christendom. Lepcha’s leven in hutten op palen die veelal gemaakt zijn van bamboe. Ze staan bekend om hun boogschietkunst en hun bijzondere klederdracht. De Bhutia's zijn van Tibetaanse origine, maar zijn al sinds de 15de eeuw in Sikkim gevestigd. Ook zij hebben een fraaie klederdracht. De Nepali vormen met zo'n 80 procent de meerderheid van de bevolking van Sikkim. Ze migreerden naar dit gebied vanaf het midden van de 19de eeuw. De Nepali introduceerden de terrasbouw in Sikkim.

Bevolking van Orissa: Orissa is een van de minst ontwikkelde deelstaten van India en telt ongeveer 37 miljoen inwoners. Ongeveer 75 procent van de bevolking leeft van de landbouw, vooral van de rijstbouw. De helft van de bevolking is analfabeet. Orissa telt ruim 60 etnische bevolkingsgroepen die onderling verschillen wat betreft religieuze gebruiken, economische ontwikkeling en mate van aanpassing aan de moderne maatschappij.
Een van de bevolkingsgroepen zijn de Bonda, een klein volk bestaande uit circa 5000 bewoners. De vrouwen zijn te herkennen aan de grote halskettingen van koper en kralen. Een andere bevolkingsgroep zijn de Khond die verspreid over heel Orissa wonen. De naam Khond is afgeleid van het Telugu woord Konda, wat 'heuvel' betekent. Het is een gastvrij volk; ze zullen bezoekers altijd ontvangen met eten en drinken, hoe arm ze ook zijn. De Gadaba wonen in afgelegen dorpen. De mannen gaan over het algemeen Indiaas gekleed, al horen een pijl en boog wel tot hun standaarduitrusting. De vrouwen dragen rond hun heupen kleurrijke kleding en hebben  een van de armen volledig bedekt met koperen of zilveren armbanden. In hun oren dragen ze enorme koperen spiraalvormige ringen.

Bevolking van Assam,  Arunchal Pradesh en Nagaland: De deelstaten Assam,  Arunchal Pradesh en Nagaland liggen in het noordoosten van India. Assam telt ruim 26 miljoen inwoners  en is vooral bekend vanwege de productie van thee. De hoofdstad van deze deelstaat is Dispur, de grootste stad Guwathi. Assam bestaat voor een groot deel uit een kilometers brede vallei van de Brahmaputra en zijn vele zijrivieren, omgeven door steile dichtbegroeide heuvels.
Arunchal Pradesh is o.a. het woongebied van de Apatani. De mannen van deze bevolkingsgroep hebben prachtige ingewikkelde tatoeages op hun gezicht en dragen een haardot boven op het hoofd. De oudere generatie vrouwen onderscheidt zich door de typische houten neuspluggen.
Het merendeel van de bevolking van Nagaland behoort tot de Nagastammen, een Tibetaans-Birmese  bevolkingsgroep. De Naga onderscheiden zich door hun taal, tatoeages, haardracht, maar vooral door de omslagdoeken.