Live Help Chat

Reizen naar Iran

Religie Iran

De islam is de belangrijkste religie in Iran. Achtennegentig procent van de Iraanse bevolking is moslim, waarvan de meerderheid sjiitisch (89 procent) en de rest soennitisch is (10 procent). Sji’i is het Arabisch woord voor ‘partij’ of ‘steun’ en is afgeleid van de Shi’at Ali, de ‘partij van Ali’, neef en schoonzoon van de profeet Mohammed. De Shi’at Ali gelooft dat de heerschappij over de gemeenschap van gelovigen, die gecreëerd werd door Mohammed, alleen aan Ali en zijn nakomelingen toebehoort. De meerderheid van de sjiieten gelooft dat Ali de eerste van twaalf door God aangestelde leiders is. Dit zogenaamde ‘Twaalfder Sjiisme’ is de grootste stroming in de sjiitische islam. De rol van de Twaalf Imams in de geloofsbeleving kan deels vergeleken worden met de heiligen in de katholieke kerk. Omdat de imams als bemiddelaar tussen God en gelovigen worden gezien en volgens (bij)geloof ook wonderen verrichten, worden ze vaak aangeroepen in gebed. Een belangrijk pelgrimsoord van sjiieten is het heiligdom van Imam Reza in Mashhad.