Cultuur Tibet

Bij bezoek aan tempels en heilige gedenktekens is het in Tibet de bedoeling dat je altijd links omloopt (dus met het heiligdom aan je rechterhand). Dit uit respect voor de goden. In veel kloosters wordt ’s ochtends vroeg een dienst gehouden, die je soms mag bijwonen. Een fascinerende en indrukwekkende bijeenkomst van monniken van jong tot oud die in schemerdonker bij het licht van boterlampjes hun gebeden prevelen. De gebeden worden met diepe stem gereciteerd.

Kleding in Tibet

Bij het bezoek aan een tempel of klooster tijdens je Tibet reis dien je degelijk gekleed te zijn, dus niet in shorts of korte rok. Bij het betreden van de tempel is het de bedoeling dat je je schoenen uitdoet, niet op de drempel stapt en niet met je voeten naar de Boeddha gericht bent.

Gewoonten in Tibet

Als je een Tibetaan iets aan wilt bieden is het goed om te weten dat Tibetanen officieel drie maal horen te weigeren alvorens ze 'ja' mogen zeggen. Dus hou even vol om zeker te weten of ze iets al dan niet willen aannemen.
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.