Live Help Chat

Reizen naar Colombia

Land en landschap Colombia

Colombia valt landschappelijk uiteen in twee gebieden. Het westen omvat de hoge Andesketens. Daarnaast bestaat het land uit laagvlakte: de smalle kuststrook en het oosten van het land. In Zuid-Colombia vertakt de Andes zich in drieën naar het noorden toe en vormt dan de Cordillera Occidental, de Cordillera Central en de Cordillera Oriental. In het zuiden bedraagt de hoogte van de bergen gemiddeld nog zo'n 5000 m, in het noorden lopen de gebergten af naar de moerassige laagvlakte van de monding van de Río Magdalena. Het oostelijke laagland bestaat uit tropisch oerwoud, savannen (llanos) en een aantal koepelvormig oprijzende massieven.

Rivieren in Colombia: Colombia is verder rijk aan rivieren. In het oosten zijn dat rivieren die tot het Orinocosysteem behoren en rivieren die vertakkingen zijn van de Amazone. In West-Colombia lopen alle rivieren in de dalen van de Andesketens. De belangrijkste rivier is hier de Magdalena, die tussen de Cordillera Central en Oriental loopt.

Flora van Colombia: De vegetatie in Colombia loopt erg uiteen. Grote delen van het land, vooral de vlakten ten westen van de Andes en het zuidelijke deel van het oostelijke laagland zijn met dicht tropisch regenwoud bedekt. Er komen hier veel zeldzame soorten orchideeën voor. In de moerassige kuststreken zijn veel mangrovebossen. Tot op een hoogte van ca. 300 m komen ook vele palmsoorten voor. Het noordelijke deel van het oostelijke laagland en het gebied rond de bovenloop van de Magdalena wordt ingenomen door uitgestrekte grassavannen, de llanos. Waar de hoogte toeneemt, verandert het vegetatiekarakter snel. Boven de 3000 m, de páramos, komt naast bergweiden en mossen alleen struikvegetatie voor. Hoger worden alleen nog enkele alpine soorten gevonden.

Fauna van Colombia: Omdat Colombia zoveel verschillende landschaps- en vegetatietypen omvat, is de dierenwereld zeer rijk. Vooral het uitgestrekte oerwoud herbergt talrijke soorten vogels, onder andere toekans en papegaaien. Verder komen hier tapirs en diverse apen voor. In de Andes komt onder andere de brilbeer voor.