Bevolking Japan

Japan heeft een oppervlakte van 380.000 km² (9 maal Nederland en 12,5 maal België) en telt ongeveer 130 miljoen inwoners. De bevolking is zeer ongelijk verdeeld over het land. De grootste concentratie (driekwart van de totale bevolking) woont in het verstedelijkte zuidelijke deel van Japan. Slechts 15 procent van het landoppervlak is geschikt voor de landbouw.

Bevolking van Japan
De bevolking in Japan kent weinig diversiteit. De overgrote meerderheid (99 procent) zijn etnische Japanners, de rest bestaat uit Koreaanse immigranten en kleine aantallen Chinezen, Amerikanen en Europeanen. De meeste Koreanen zijn in Japan geboren en nakomelingen van Koreaanse arbeiders die tijdens de Japanse bezetting van Korea tussen 1910 en 1945 in Japan te werk werden gesteld.
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.